EuroNanoForum 2007

Autor: -- <(at)>, Téma: Sborníky, Vydáno dne: 19. 12. 2008

Nanotechnology in Industrial Applications

European and International Forum on Nanotechnology
Düsseldorf (Germany) 19-21 June 2007

More info